ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه ایران

دل‌های مختلفی از پاها شامل پای مصری، پای یونانی، پای رومی، پای شبه رومی و پای مربعی وجود دارد که بعد از آشنایی با علم آنتروپومتری به معرفی هریک از مدل‌ها می‌پردازیم:

آنتروپومتری چیست؟
آنتروپومتری از دو واژه‌ی یونانی «آنتروپوس» به معنای انسان و «مترین» به معنای اندازه‌گیری و سنجش برگرفته‌شده است و با اندازه‌گیری ابعاد و دیگر ویژگی‌های جسمانی سروکار دارد. به‌طورکلی اندازه‌گیری ابعاد بدن در دو وضعیت استاتیکی و دینامیکی صورت می‌گیرد. در کل آنتروپومتری جهت استانداردسازی وسایل و تجهیزات مورداستفاده برای یك فرد یا كل جامعه است.

دسته‌بندی هندسه‌های مختلف پا:

ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه‌ ایران
شکل۱: انواع پاهای مصری

الف- پای مصری
در پای مصری، طول انگشت شست از سایر انگشتان بلندتر است و سایر انگشتان به ترتیب طول نسبت به انگشت شست قرارگرفته‌اند؛ به عبارتی طول انگشت اول بزرگ‌تر از طول انگشت دوم و انگشت دوم بزرگ‌تر از طول انگشت سوم و انگشت سوم بزرگ‌تر از طول انگشت چهارم و انگشت چهارم بزرگ‌تر از طول انگشت پنجم می‌باشد.

ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه‌ ایران
شکل۲: پای رومی

ب- پای رومی
پاهای رومی، پاهایی هستند که طول انگشت شست با انگشت دوم و سوم برابر است. برخی منابع به آن، پای مربعی میگویند و در برخی منابع دیگر، پای رومی را به این صورت تعریف میکنند که در آن تنها طول انگشت اول و دوم برابر هستند.

ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه‌ ایران
شکل۳: انواع پاهای یونانی

ج- پای یونانی
در پاهای یونانی، که به آنهای پای مورتونی نیز گفته میشود، طول انگشت دوم از انگشت شست و همین‌طور سایر انگشتان بلندتر است. همانند پاهای مصری، این نوع از پاها هم دارای زیرگروه‌هایی هستند که در این پژوهش در گروه پاهای یونانی قرار گرفتند. شکل ۳ انواع پاهای یونانی در زیرگروه‌های مختلف را نشان می دهد.

ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه‌ ایران
شکل۴: انواع پای مربعی

د- پای مربعی
با توجه به تعاریف و دسته‌بندی انجام‌شده توسط برخی صاحب‌نظران، پای مربعی، پایی است که بیشتر انگشتان پا یا تمام آن‌ها باهم برابر باشند. بنابراین در چند منبع پای رومی را به دلیل آنکه سه انگشت اول یا دو انگشت اول باهم برابر هستند نوعی پای مربعی می‌دانند. پس از معرفی مدل‌های رایج پا در این تحقیق یک مدل پا نیز برای دسته‌بندی بهتر و دقیق‌تر پاها نیز اضافه گردید:

ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه‌ ایران
شکل۵: پای شبه رومی

ی- پای شبه رومی
با توجه به تفاوت ساختاری و تعاریف مشابهی که از پاهای مربعی، پای رومی (که در آن سه انگشت اول، طول برابر دارند) وجود دارد. دسته‌ای تعریف گردید که پای شبه رومی نام گرفت که در آن فقط انگشت اول و دوم باهم برابرند.
بعد از آشنایی با انواع مختلف هندسه‌های پا به بررسی مدل‌های رایج در جامعه‌ی ایران پرداخته‌شده است که در چاپ بعدی مجله با شما همراه خواهیم بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن
ورود
بستن
سبد خرید (0)

هیچ محصولی در سبد خرید نیست. هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

fa_IRPersian